Služby

EKOLOGICKÉ PRŮMYSLOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY
“Proč kupovat drahé kopie, když originál je levnější?”

Společnost KORCHEM s.r.o. poskytuje svým odběratelům a prodejcům odbornou pomoc při řešení technologických problémů při obrábění a konzervaci kovů i zpracování polymerů. Také školení na používání jednotlivých chemických prostředků.

V rámci služeb našim zákazníkům také provádíme zkoušky korozní odolnosti v kondenzační komoře a případně další analytické práce.

Při záchraně historických průmyslových památek a muzejních sbírkových předmětů společnost KORCHEM s.r.o. spolupracuje s Muzeem starých strojů a poskytla svoji pomoc řadě jiných muzeí a restaurátorům v ČR i v zahraničí.

Na objednávku vyvíjí různé chemické prostředky pro průmyslové i domácí použití, včetně výrobních a aplikačních technologií. Z větších realizovaných výzkumných a vývojových projektů je možné jmenovat:

R

vývoj průmyslové technologie výroby zesítěných polysacharidů pro holandskou chemickou firmu

R

vývoj vodních mycích odmašťovacích a pasivačních přípravků pro Tchajwanskou elektrotechnickou firmu

R

vývoj konzervačních prostředků na kovové obrobky pro sdružení strojírenských firem

R

výběr a testování konstrukčních materiálů zvlákňovacího stroje na nano vlákna, spoluúčast na konstrukci zvlákňovacího stroje pro klastr NANOPROGRES

R

vývoj vodních mycích a odmašťovacích prostředků i vývoj mycích technologií pro výrobce karuselových a tunelových praček (ČR, Itálie, SRN)

R

vývoj pěnového řezného oleje pro německou firmu

R

vývoj různých druhů antikorozních papírů pro několik firem

A

a mnoho dalších

KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

+420 777 308 929

info@korchem.cz

www.korchem.cz

b

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253