Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Produkty

1. organika pro mytí a konzervaci

Organické prostředky pro mytí,
odmaštění a antikorozní ochranu
současně v jednom kroku.

2. vodní pro mytí a konzervaci

Vodní prostředky pro mytí,
odmaštění a antikorozní ochranu.
Pro průmyslové pračky i ruční aplikace.

3. výparné inhibitory koroze

Příměsi do výrobků, které mají antikorozní vlastnosti. Přídavky do konzervačních lázní. Pro přímou ochranu výrobků.

4. svařování

Separátory
pro svařování
s antikorozní ochranou.

5. nemrznoucí kapaliny

Teplo výměnné antikorozní kapaliny
do průmyslových okruhů,
zařízení a strojů s chladicím okruhem.

6. domácí použití

Škála mycích, čisticích, mazacích,
antikorozních a ochranných prostředků,
včetně povrchových úprav.

7. expediční ochrana

Prostředky pro dlouhodobou
antikorozní ochranu, včetně zámořského
transportu a tropických podmínek.

8. ocelové konstrukce

Prostředky pro ochranu, konzervaci
a rekonstrukci zkorodovaných konstrukcí,
stožárů, mostů apod.

9. muzejní konzervace

Škála specializovaných prostředků
pro muzejní konzervaci
kovových sbírkových předmětů.

Služby

Technologické poradenství

Poskytujeme kovoobráběcímu a chemickému průmyslu konzultace pro řešení výrobních problémů. Od vstupních surovin, přes jednotlivé výrobní operace, až po expedici. Včetně kontrolních mechanizmů.

Antikorozní ochrana

Navrhujeme a konzultujeme praktická řešení antikorozní ochrany kovových výrobků. Včetně vodních procesů. Provádíme testy použitých korozních ochran, nebo korozní odolnosti materiálů, v kondenzační komoře.

Vývoj na zakázku

Vyvíjíme na zakázku nové prostředky a to zejména v dále uvedených oblastech: Antikorozní ochrana, mycí a odmašťovací prostředky, nano materiály, muzejní konzervace.

KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

+420 777 308 929

info@korchem.cz

www.korchem.cz

b

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253