Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Ekologicky šetrné

průmyslové chemikálie
a antikorozní prostředky

Produkty

1. organika pro mytí a konzervaci

Organické prostředky pro mytí,
odmaštění a antikorozní ochranu
současně v jednom kroku.

2. vodní pro mytí a konzervaci

Vodní prostředky pro mytí,
odmaštění a antikorozní ochranu.
Pro průmyslové pračky i ruční aplikace.

3. výparné inhibitory koroze

Příměsi do výrobků, které mají antikorozní vlastnosti. Přídavky do konzervačních lázní. Pro přímou ochranu výrobků.

4. svařování

Separátory
pro svařování
s antikorozní ochranou.

5. nemrznoucí kapaliny

Teplo výměnné antikorozní kapaliny
do průmyslových okruhů,
zařízení a strojů s chladicím okruhem.

6. domácí použití

Škála mycích, čisticích, mazacích,
antikorozních a ochranných prostředků,
včetně povrchových úprav.

7. expediční ochrana

Prostředky pro dlouhodobou
antikorozní ochranu, včetně zámořského
transportu a tropických podmínek.

8. ocelové konstrukce

Prostředky pro ochranu, konzervaci
a rekonstrukci zkorodovaných konstrukcí,
stožárů, mostů apod.

9. muzejní konzervace

Škála specializovaných prostředků
pro muzejní konzervaci
kovových sbírkových předmětů.

Služby

Technologické poradenství

Poskytujeme kovoobráběcímu a chemickému průmyslu konzultace pro řešení výrobních problémů. Od vstupních surovin, přes jednotlivé výrobní operace, až po expedici. Včetně kontrolních mechanizmů.

Antikorozní ochrana

Navrhujeme a konzultujeme praktická řešení antikorozní ochrany kovových výrobků. Včetně vodních procesů. Provádíme testy použitých korozních ochran, nebo korozní odolnosti materiálů, v kondenzační komoře.

Vývoj na zakázku

Vyvíjíme na zakázku nové prostředky a to zejména v dále uvedených oblastech: Antikorozní ochrana, mycí a odmašťovací prostředky, nano materiály, muzejní konzervace.

Výzkum a vývoj nového inhibitoru koroze do olejů je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vývoj nového inhibitoru koroze do celé řady olejových výrobků, které se budou používat pro povrchovou úpravu (antikorozní ochranu) v řadě aplikací a průmyslových procesech.

Loga:

Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

+420 777 308 929

info@korchem.cz

www.korchem.cz

b

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253