Produkty

EKOLOGICKÉ PRŮMYSLOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY
“Proč kupovat drahé kopie, když originál je levnější?”

Organické prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů

KORING 141-M

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Krátkodobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 141-K

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Střednědobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 141-V

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Dlouhodobá antikorozní ochrana na úrovni konzervačních olejů, ale bez mastného povrchu. Obvykle je nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 702

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Neposkytuje antikorozní ochranu.

vodní prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů
(pro ruční mytí, pro diskontinuální i tunelové a ultrazvukové pračky)

KORING 211-2

Pasivační a konzervační kapalina pro ocelové výrobky.

KORING 711-2

Vodní systémový čistič pro mytí a čištění obráběcích strojů od emulzí a olejů se současnou dezinfekcí a antikorozní ochranou.

KORING 761-1

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování železných kovů. Na silná znečištění těžkými a tvářecími oleji. Určen do průmyslových praček. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 761-3

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování nerezových ocelí. Určen do průmyslových a ultrazvukových praček.

KORING 762-1

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování barevných i železných kovů. Určen do tunelových a ultrazvukových praček. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 762-2

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování plastů. Určen do tunelových a ultrazvukových praček. Současně má dezinfekční účinek.

KORING 311-3

Vodní roztok inhibitorů koroze a pasivátorů s mycím a odmašťovacím účinkem. Pro mytí a mezioperační konzervaci železných i barevných kovů od obráběcích emulzí. Pro střednědobou až dlouhodobou protikorozní ochranu. Určen pro průmyslové pračky, i pro ruční technologie.

KORING FE-2600

Vodní pasivační a antikorozní kapalina s mycím účinkem na železné kovy a pozinkované výrobky. Určen pro průmyslové pračky i ponor. Používá se po předchozím umytí výrobků alkalickými prostředky.

výparné a kontaktně-výparné inhibitory koroze (VCI)
pro použití do finálních prostředků antikorozní ochrany

KORING 501

Práškový výparný inhibitor koroze (VCI) pro ochranu železných kovů. Používá se na sycení obalových materiálů, jako aditivum do nátěrových systémů nebo na výrobu výparných antikorozních sáčků.

KORING 505

Práškový výparný inhibitor koroze (VCI) pro ochranu barevných i železných kovů. Používá se na sycení obalových materiálů, jako aditivum do nátěrových systémů nebo na výrobu výparných antikorozních sáčků.

KORING 551

Práškový kontaktně-výparný inhibitor koroze pro ochranu železných kovů. Používá se jako aditivum do vodních mycích kapalin, nátěrových systémů a prostředků mezioperační i finální konzervace.

KORING 555

Práškový kontaktně-výparný inhibitor koroze pro ochranu barevných i železných kovů. Používá se jako aditivum do vodních mycích kapalin, nátěrových systémů a prostředků mezioperační i finální konzervace.

separační prostředky pro svařování

KORING 892-6

Biologicky odbouratelná separační kapalina s dlouhodobým antikorozním účinkem pro ochranu okolí svarů před nalepováním kuliček odstřiků. Současně má silný mycí účinek. Používá se také jako prostředek dlouhodobé protikorozní ochrany.

průmyslové chladicí nemrznoucí kapaliny

KORING 312-5

Teplo výměnná kapalina do průmyslových otevřených i uzavřených chladicích okruhů (do -10°C). Má čisticí a antikorozní účinek.

KORING 312-6

Teplo výměnná kapalina do průmyslových uzavřených chladicích okruhů (do -20°C). Má čisticí a antikorozní účinek.

prostředky domácího použití
(auto-moto, nářadí, domácí hygiena)

KORING 131-1

Použivá se na ochranu ocelových konstrukcí a ocelových krytin, zrezivělých strojírenských a hutních výrobků, vnitřních dutin a prostorů (např. automobilů), montážního, zahrádkářského aj. nářadí, plotových materiálů, lodí, starožitností apod.

KORING 131-3

Antikorozní nátěr, který reaguje se rzí a zabraňuje tvorbě nové koroze. Slouží jako základový nátěr nebo jako patina na železo. Používá se na zastavení koroze železných předmětů bez jejího odstraňování. Na auta, ploty, střechy apod.

KORING 401

Multifunkční olej. Rozpouští mastné usazeniny, nečistoty a narušuje korozi. Uvolňuje zkorodované spoje. Maže. Dlouhodobě chrání proti korozi.

KORING 401-1

Mazivo na pohyblivé součásti. Odmašťuje a rozpouští staré mastné usazeniny a nečistoty. Nanáší nové kluzné prostředky zmenšující tření. Rychle zasychá a zanechává téměř neviditelný film, který chrání před vodou a dlouhodobě před korozí. Používá se zejména na řetězy jízdních kol, ale také tam, kde je zapotřebí namazat nízko obrátkové součásti bez tvorby mastného povrchu zachycujícího prach.

KORING 401-3

Mazivo na vysoko obrátkové pohyblivé součásti. Odmašťuje a rozpouští staré mastné usazeniny a nečistoty. Nanáší nové kluzné prostředky zmenšující tření. Rychle zasychá a zanechává téměř neviditelný film, který chrání před vodou a dlouhodobě před korozí. Používá se zejména na řetězy motocyklů, ložiska, ale také tam, kde je zapotřebí namazat bez tvorby mastného povrchu zachycujícího prach.

KORING 752-2

Odstraňovač vodního kamene pro hygienická zařízení a hygienické prostory. Je plně biologicky odbouratelný. Vytváří bohatou pěnu, která se po čase spláchne i s rozpuštěným znečištěním. Odstraňuje nejen vodní kámen, ale také zbytky jiných domácích nečistot. Dezinfikuje.

KORING 752-3

Prostředek pro finální mytí. Odstraňuje velkou škálu různých nečistot tam, kde je požadován vysoký optický efekt.

KORING 762-2

Slouží nejen pro mytí a odmaštění, ale současně pro dezinfekci a odstranění řas a lišejníků.

KORING 762-6

Prostředek na odstraňování nalepeného hmyzu.

KORING 972 - Blue

Nano prostředek pro ochranu povrchů bez mechanického namáhání. Vytváří ochranu proti vodě a ušpinění.

KORING 972 - Green

Nano prostředek pro ochranu mechanicky namáhaných povrchů. Vytváří ochranu proti vodě a ušpinění. Také jej lze použít na hydrofobní úpravu textilií.

KORING 992-2

Prostředek pro ochranu zařízení, budov před přístupem nežádoucích savců, zejména hlodavců. Prostředek je biologicky odbouratelný a účinkem kapalné vody, například deště, se odplavuje.

prostředky pro mezioperační i dlouhodobou expediční antikorozní ochranu

KORING 141-V

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Dlouhodobá antikorozní ochrana na úrovni konzervačních olejů, ale bez mastného povrchu. Obvykle je nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 201

Konzervační olej na železné kovy. I pro zámořskou přepravu.

KORING 211-2

Je vodní prostředek, který obsahuje pasivační složky na kovy a inhibitory koroze. Současně má mycí účinek na slabé znečištění. Používá se na antikorozní ochranu čistých kovových výrobků, zejména z železných kovů.

KORING 311-3

Roztok inhibitorů koroze a pasivátorů. Používá se ředěný vodou do průmyslových praček nebo na tlakové zkoušky. Koncentrovaný na povrchy, které jsou mokré od vody, nebo u nich hrozí riziko vzniku koroze. Ve spreji na lokální nebo kusové ošetření a zakonzervování. Zastavuje bodovou a mezikrystalovou korozi.

KORING 501

Je výparný inhibitor koroze (VCI) na železné kovy, který se používá buď jako příměs do jiných prostředků, nebo se aplikuje přímo na povrch, který má být chráněn.

KORING 505

Je výparný inhibitor koroze (VCI) na barevné i železné kovy, který se používá buď jako příměs do jiných prostředků, nebo se aplikuje přímo na povrch, který má být chráněn.

KORING 551

Je kontaktně-výparný inhibitor koroze na železné kovy, který se používá buď jako příměs do jiných prostředků, nebo se aplikuje přímo na povrch, který má být chráněn.

KORING 555

Je kontaktně-výparný inhibitor koroze na barevné i železné kovy, který se používá buď jako příměs do jiných prostředků, nebo se aplikuje přímo na povrch, který má být chráněn.

ochrana zkorodovaných konstrukcí

KORING 131-1

Stabilizátor koroze železa. Používá se pro zastavení korozních reakcí u silných vrstev rzi, bez jejího odstranění. Místo tryskání a jiných mechanických způsobů. Chemickou reakcí vzniklý kovo-polymer dlouhodobě chrání před rozvojem další koroze. Ochrannou vrstvu je nutné překrýt nátěrovým systémem.

KORING 131-3

Je antikorozní nátěr, který reaguje s již vytvořenou korozí železa na ochranný stabilizovaný film. Může být použit jako základová antikorozní barva, nebo jako estetická patina.

KORING 311-3

Roztok inhibitorů koroze a pasivátorů. Používá se ředěný vodou do průmyslových praček nebo na tlakové zkoušky. Koncentrovaný na povrchy, které jsou mokré od vody, nebo u nich hrozí riziko vzniku koroze. Ve spreji na lokální nebo kusové ošetření a zakonzervování. Zastavuje bodovou a mezikrystalovou korozi.

prostředky pro muzejní konzervaci sbírkových předmětů

Pro účely muzejní konzervace lze použít a také se používá celá řada průmyslových prostředků. Například: KORING 201, KORING 131-1, KORING 131-3, KORING 311-3, řada mycích prostředků apod. Dále jsou uvedeny jen prostředky speciálně určené pro tuto oblast.

KORING 251-1

Vodní ponorový odstraňovač koroze železa. Biologicky rozložitelný. S pasivací pro interiérové použití. Je nutné po jeho použití provést konzervaci, případně jinou finalizaci.

KORING 255-1

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Tmavě zelená.

KORING 255-2

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Modro-zelená.

KORING 255-4

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Žluto-zelená.

KORING 255-5

Vodní patina za tepla na měděné slitiny. Hnědo-černá.

KORING 745-1

Vodní odstraňovač nežádoucí patiny ze slitin mědi s konzervačním účinkem.

KORING 972 - Blue

Je nano prostředek, který chrání ošetřený povrch před účinkem vody, usazováním prachu a špiněním. Používá se na povrchy, které nejsou mechanicky namáhané.

KORING 972 - Green

Je nano prostředek, který chrání ošetřený povrch před účinkem vody, usazováním prachu a špiněním. Používá se na povrchy, které mohou být mechanicky namáhané.

KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

+420 777 308 929

info@korchem.cz

www.korchem.cz

b

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253