O nás

EKOLOGICKÉ PRŮMYSLOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY
“Proč kupovat drahé kopie, když originál je levnější?”

Počátky společnosti KORCHEM s.r.o. sahají do 80. let, kdy probíhal státní výzkum antikorozní ochrany strojů a zařízení. Během tohoto výzkumu byla vyvinuta řada výrobků, pokrývajících celou škálu použití a v mnohých případech mající světové prvenství. Po ukončení státního výzkumného programu byla vynálezci založena společnost Koring vyrábějící vyvinuté antikorozní prostředky.
V roce 2007 veškerou výrobu a vývoj antikorozních prostředků značky KORING převzala společnost KORCHEM s.r.o.

Na svoje světově jedinečné výrobky antikorozní ochrany udělili autoři několika špičkovým společnostem licence, jiné firmy se tyto výrobky dodnes pokouší kopírovat. Společnost KORCHEM s.r.o. svoje výrobky však neustále zlepšuje a vyvíjí nové. Společnost se také podílí na vývojových činnostech několika klastrů a spolupracuje s řadou Univerzit a výzkumných ústavů.

Výzkum a vývoj nových produktů je dodnes jednou z hlavních činností firmy. Společnost vyvíjí chemické prostředky nejen pro vlastní výrobu, ale v mnohem větší míře na zakázku pro různé zájemce v ČR i v zahraničí. Svým odběratelům, ale i ostatním zájemcům poskytuje odborné poradenství v oblasti antikorozních ochran a problematiky polymerů. Běžně upravuje a „šije“ prostředky na míru.

Hlavními činnostmi společnosti KORCHEM s.r.o. jsou:

Výroba chemických prostředků:

R

organické prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů

R

vodní prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů (pro ruční mytí, pro diskontinuální i tunelové a ultrazvukové pračky)

R

výparné a kontaktně-výparné inhibitory koroze (VCI) pro použití do finálních prostředků antikorozní ochrany

R

separační prostředky pro svařování

R

průmyslové chladicí nemrznoucí kapaliny

R

prostředky domácího použití
(auto-moto, nářadí, domácí hygiena)

R

separační prostředky pro svařování

R

prostředky pro mezioperační i dlouhodobou expediční antikorozní ochranu

R

ochrana zkorodovaných konstrukcí

R

prostředky pro muzejní konzervaci sbírkových předmětů

R

nano prostředky pro ochranu povrchů

Vývoj a poradenská činnost:

R

vývoj mycích a odmašťovacích vodních prostředků

R

vývoj prostředků domácího použití

R

poradenství k veškerému vyráběnému sortimentu

R

poradenství na antikorozní ochrany a chemické procesy kovo obráběcího průmyslu

R

poradenství v oblasti polymerů

R

poradenství v oblasti nano částic a nano vláken

R

poradenství v muzejní konzervaci

portrait

Ing. Peter Stuchlík, CSc., CTex ATI
– firemní koncepce a výzkum

Projekt výzkumu a vývoje

Naše společnost úspěšně dokončila projekt:

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO INHIBITORU KOROZE DO OLEJŮ

který byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl zaměřen na vývoj nového inhibitoru koroze do celé řady olejových výrobků, které se používají pro povrchovou úpravu (antikorozní ochranu) v řadě aplikací a průmyslových procesech.

 

KORCHEM s.r.o.
Blučina č.p. 703
664 56 Blučina
Czech republic

+420 777 308 929

info@korchem.cz

www.korchem.cz

b

IČ: 277 36 253
DIČ: CZ27736253