Tabulka aplikací

 Vlastnost  určení skupenství rozpou- štědlo koncent- rát pH použití pasivace inhibice koroze stabilizace odkoro-dování separace aplikace ponorem nástřik nános štětcem nános válečkem pračka biologická odboura-telnost poznámka
Výrobek
131-1 stabilizátor koroze kapalina voda ne <7 vodní disperze
131-3 antikorozní nátěr kapalina voda ne <7 vodní disperze
141; 145 odmašťování a konzervace kapalina organika ne NA
201; 205 konzervace kapalina organika ne NA
251-1 odrezovač kapalina voda ano <7 výborně odbouratelný
255-1255-5 patina na měď kapalina voda ne pH podle typu, tvoří sloučeniny mědi
255-6 pasivace hliníku kapalina voda ano <7 současně neutralizace po alkalických mycích prostředcích
311-2 mytí a pasivace kapalina voda ano >7 na mezioperační mytí a konzervaci od emulzí
311-3 inhibitor koroze kapalina voda ano >7 do oplachových lázní i pro přímé použití
312-1 chladící kapalina kapalina voda ano >7 uzavřené i otevřené okruhy
315-2 chladící kapalina kapalina voda ano >7 pouze pro uzavřené okruhy
401; 405 odmašťování a konzervace kapalina organika ne NA  multifunkční olej
401-1 mazivo na pohyblivé součásti kapalina organika ne NA zejména na řetězy kol
401-3 mazivo na vysoko obrátkové součásti kapalina organika ne NA zejména na řetězy motocyklů
401-4 konzervační vosk kapalina organika ne NA umyvatelný vřelou vodou
501; 505 výparný inhibitor koroze prášek NA ano >7 aditivum, i samostatně
551; 555 inhibitor koroze prášek NA ano >7 aditivum
711-1 systémový čistič kapalina voda ano >7 na vnitřní mytí a dezinfekci obráběcích strojů
745-1 odstraňovač patiny kapalina voda ne >7 na slitiny mědi
 752-2 odstraňovač vod. kamene kapalina voda ano <7  • současně myje, odmašťuje a dezinfikuje
761-1 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro pračky výhradně na železné kovy
761-2 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro pračky výhradně na železné kovy
761-3 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro mytí nerezových ocelí
761-4 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 zejména na plasty
761-5 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7  • pro ruční mytí výhradně na železné kovy
762-1 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro průmyslové a ultrazvukové pračky na všechny kovy
762-2 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro pračky na plasty
762-4 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 ruční odmašťování
762-5 odmašťování, mytí kapalina voda ano >7 pro ruční mytí na všechny kovy
762-6 odstraňovač hmyzu kapalina voda ano >7 do sprejů nebo mechanických rozprašovačů
765-1 odstraňovač koroze kapalina voda ano >7 na slitiny zinku
792-7 kokpitový čistič areo kapalina organika ne NA pro ošetření povrchů letadel a lodí
792-8 čistič a regenerace plastů kapalina organika ne NA plasty v automobilech, vyčistí, zregeneruje, ochrání
792-9 čistič a ochrana melamimu kapalina organika ne NA na plovoucí podlahy a lamino desky, leštěnka
892-1 tvarovací, kluzný a konzervační prostředek kapalina voda ne >7  •  • na hlubokotah, dlouhodobá konzervace, odmašťuje
892-4 separační pasta na svářecí trysky pasta NA ne NA
892-5 separační spray na svářecí trysky kapalina voda ne >7  •
892-6 separátor na svařování kapalina voda ne >7 výborně odbouratelný, umyvatelný vodou
AL-6060 pasivace hliníku kapalina voda ano <7 současně neutralizuje po alkalických mycích prostředcích
FE-2600 pasivace železa a pozinku kapalina voda ano >7 má i odmašťovací účinek
RL-528 odmašťování,mytí kapalina voda ano >7 pro tunelové a ultrazvukové pračky na železo, pozink a hliník

 

Proces odmašťování a čištění odmašťování, čištění a mazání konzervace odstranění koroze a platiny chladící okruhy stabilizace koroze ochrana proti korozi separace specielní aplikace
 Materiál  vodní systémy výparný inhibitor pasivace svarů svařovacích trysek
slitiny železa  761-1;761-2; 761-3; 761-5; 711-1  141; 311-2; 401; 401-1; 401-3  201; 311-3; 401-4  251-1  131-1; 131-3  551  501 FE-2600 829-6  892-4; 892-5  401-1; 401-3; 711-1; 892-1
barevné kovy  762-1; 762-5  145; 405  205; 315-3  311-3; 765-1;
745-1
555 505 255-6; AL-6060  892-4; 892-5  255-1255-5
směs barevných kovů a železnými  762-1; 762-5; RL-528  145; 405; 311-2; 311-3  205; 311-3  312-1; 315-2  555; 311-3 505  751-1
plasty  761-4; 762-2; 762-3  751-1; 792-7; 792-8; 792-9
plast, sklo, keramika  752-2; 762-4; 762-6

 

TUNELOVÉ PRŮBĚŽNÉ PRAČKY
praný materiál mycí prostředek pasivace inhibice koroze oplach vodou
nerezová ocel 761-3, RL-528 *
litina 761-3 FE-2600 311-3, 551 *
ocel 761-3, RL-528 FE-2600 311-3, 551 *
pozinkovaná ocel RL-528 FE-2600 311-3, 555 **
zinková slitina RL-528 315-3, 555 *
hliníková slitina RL-528 255-6, AL-6060 ***
bronz, mosaz 762-1 315-3, 555 *
PP, PE 761-4, 762-2 *
PET 762-2, 762-4 *
PAD 762-2, 762-4 *
ABS 762-2, 762-4 *

 

KARUSELOVÉ PRAČKY A RUČNÍ MYTÍ
praný materiál mycí prostředek pasivace inhibice koroze oplach vodou
nerezová ocel 761-3, RL-528, 761-5 311-3, 551 *
litina 761-1, 761-5 311-3, 551 *
ocel 761-1, 761-5 311-3, 551 *
pozinkovaná ocel 762-1, 762-5 311-3, 555 *
zinková slitina 762-1, 762-5 315-3, 555 *
hliníková slitina 762-1 255-6, AL-6060 **
bronz, mosaz 762-1762-2 315-3, 555 *
PP, PE 762-2 *
PET 762-2 *
PAD 762-2 *
ABS 762-2 *
Oplach vodou
není nutný, estetická záležitost *
je doporučen **
je nutný ***
Poznámky
Pasivace je chemická reakce, která zvyšuje krátkodobou korozní odolnost. Její použití není nutné, pokud na korozní odolonosti nezáleží, nebo se použije inhibitor koroze.
Inhibice koroze je nenesení nepatrné povrchové vrstvy inhibitoru koroze, který zajistí dlouhodobou ochranu pro skladování a expedici. U zinkových slitin je inhibice koroze doporučena.