Služby


Společnost KORCHEM s.r.o. poskytuje svým odběratelům a prodejcům odbornou pomoc při řešení technologických problémů při obrábění a konzervaci kovů i zpracování polymerů. Také školení na používání jednotlivých chemických prostředků.Na objednávku vyvíjí různé chemické prostředky pro průmyslové i domácí použití, včetně výrobních a aplikačních technologií.Z větších realizovaných výzkumných a vývojových projektů je možné jmenovat:

  • vývoj průmyslové technologie výroby zesítěných polysacharidů pro holandskou chemickou firmu,- vývoj vodních mycích  odmašťovacích a pasivačních přípravků pro Tchajwanskou elektrotechnickou firmu,- vývoj konzervačních prostředků na  kovové obrobky pro Klastr přesného strojírenství vysočina,
  • výběr a testování konstrukčních materiálů zvlákňovacího stroje na nano vlákna, spoluúčast na konstrukci zvlákňovacího stroje pro klastr NANOPROGRES,
  • vývoj vodních mycích a odmašťovacích prostředků i vývoj mycích technologií pro výrobce karuselových  a tunelových praček (ČR, Itálie, SRN),
  • vývoj pěnového řezného oleje pro německou firmu,
  • vývoj různých druhů antikorozních papírů pro několik firem,
  • vývoj několika druhů emitorů výparných inhibitorů koroze,
  • a mnoho dalších.

V rámci služeb našim zákazníkům také provádíme zkoušky korozní odolnosti v kondenzační komoře a případně další analytické práce.
Při záchraně historických průmyslových památek a muzejních sbírkových předmětů společnost KORCHEM s.r.o. spolupracuje s Muzeem starých strojů a poskytla svoji pomoc řadě jiných muzeí a restaurátorům v ČR i v zahraničí.