Produkty

organické prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů

KORING 141-M stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Krátkodobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 141-K stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Střednědobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 141-V stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Dlouhodobá antikorozní ochrana na úrovni konzervačních olejů, ale bez mastného povrchu. Obvykle je nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 702 stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Neposkytuje antikorozní ochranu.

vodní prostředky pro mytí, odmašťování a konzervaci kovů (pro ruční mytí, pro diskontinuální i tunelové a ultrazvukové pračky)

KORING 711-1 stahnout

Vodní systémový čistič pro mytí obráběcích strojů od emulzí a olejů se současnou dezinfekcí a antikorozní ochranou.

KORING 761-1 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování železných kovů. Na silná znečištění těžkými a tvářecími oleji. Určen do průmyslových praček. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 761-2 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování železných kovů. Na silná znečištění. Chemicky odbourává nečistoty včetně barev a lepidel. Určen do průmyslových praček. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 761-3 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování nerezových ocelí. Určen do průmyslových a ultrazvukových praček.

KORING 761-4 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování plastů. Určen do průmyslových a ultrazvukových praček.

KORING 761-5 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování železných kovů. Na silná znečištění těžkými a tvářecími oleji, vazelínou apod. Určen do ručních mycích zařízení. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 762-1 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování barevných i železných kovů. Určen do tunelových a ultrazvukových praček. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 762-2 stahnout

Je biologicky odbouratelný vodný, univerzální prostředek k odmašťování a čištění silně znečištěných plastových výrobků. Je určen pro použití ponorem, v průmyslových i ultrazvukových pračkách. Nemusí být vhodný na některé druhy pryží, polystyrénové a polyakrylátové výrobky.

KORING 762-4

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro ruční mytí a odmašťování plastů, kovů a nátěrů. Má vysokou pěnivost a neobsahuje inhibitory koroze. U kovů je určen pro aplikace, kde po odmaštění ihned následuje ochranná povrchová úprava.

KORING 762-5 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování barevných i železných kovů. Určen do ručních mycích zařízení. V jednom kroku současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 765-1 stahnout

Vodní prostředek na mytí a odstranění koroze ze slitin zinku. Určen do průmyslových praček a ponorových zařízení. Současně mezioperačně chrání proti korozi.

KORING 255-6 stahnout

Vodní neutralizační a pasivační kapalina na hliníkové slitiny se současným mycím účinkem. Určen pro průmyslové pračky i ponor. Používá se po předchozím umytí výrobků alkalickými prostředky.

KORING 311-2 stahnout

Vodní roztok inhibitorů koroze a pasivátorů s mycím a odmašťovacím účinkem. Pro mytí a mezioperační konzervaci železných i barevných kovů od obráběcích emulzí. Pro střednědobou až dlouhodobou protikorozní ochranu. Určen pro průmyslové pračky.

KORING RL-528 stahnout

Vodní, biologicky odbouratelný prostředek pro mytí a odmašťování železných kovů, pozinkovaných výrobků a hliníku. Určen do průmyslových a ultrazvukových praček, které mají možnost zařazení pasivačního oplachu.

KORING AL-6060 stahnout

Vodní neutralizační a pasivační kapalina na hliníkové slitiny se současným mycím účinkem. Určen pro průmyslové pračky i ponor. Používá se po předchozím umytí výrobků alkalickými prostředky.

KORING FE-2600 stahnout

Vodní pasivační a antikorozní kapalina s mycím účinkem na železné kovy a pozinkované výrobky. Určen pro průmyslové pračky i ponor. Používá se po předchozím umytí výrobků alkalickými prostředky.

výparné a kontaktně-výparné inhibitory koroze (VCI) pro použití do finálních prostředků antikorozní ochrany

KORING 501 stahnout

Práškový výparný inhibitor koroze (VCI) pro ochranu železných kovů. Používá se na sycení obalových materiálů, jako aditivum do nátěrových systémů nebo na výrobu výparných antikorozních sáčků.

KORING 505 stahnout

Práškový výparný inhibitor koroze (VCI) pro ochranu barevných i železných kovů. Používá se na sycení obalových materiálů, jako aditivum do nátěrových systémů nebo na výrobu výparných antikorozních sáčků.

KORING 551 stahnout

Práškový kontaktně-výparný inhibitor koroze pro ochranu železných kovů. Používá se jako aditivum do vodních mycích kapalin, nátěrových systémů a prostředků mezioperační i finální konzervace.

KORING 555 stahnout

Práškový kontaktně-výparný inhibitor koroze pro ochranu barevných i železných kovů. Používá se jako aditivum do vodních mycích kapalin, nátěrových systémů a prostředků mezioperační i finální konzervace.

separační prostředky pro svařování

KORING 892-4 stahnout

Separační pasta pro ochranu trysek svařovacích hořáků před nalepováním odstřiků.

KORING 892-5 stahnout

Biologicky odbouratelná separační kapalina pro ochranu trysek svařovacích hořáků před nalepováním odstřiků.

KORING 892-6 stahnout

Biologicky odbouratelná separační kapalina s dlouhodobým antikorozním účinkem pro ochranu okolí svarů před nalepováním kuliček odstřiků. Současně má silný mycí účinek. Používá se také jako kluzný prostředek pro hluboký tah, nebo jako prostředek dlouhodobé protikorozní ochrany.

průmyslové chladicí nemrznoucí kapaliny

KORING 312-1 stahnout

Teplo výměnná kapalina do průmyslových otevřených i uzavřených chladicích okruhů. Má čisticí a antikorozní účinek.

KORING 315-2 stahnout

Teplo výměnná kapalina do průmyslových uzavřených chladicích okruhů. Má čisticí a antikorozní účinek.

prostředky domácího použití (auto-moto, nářadí, domácí hygiena)

KORING 131-3 stahnout

Antikorozní nátěr, který reaguje se rzí a zabraňuje tvorbě nové koroze. Slouží jako základový nátěr nebo jako patina ne železo. Používá se na zastavení koroze železných předmětů bez jejího odstraňování. Na auta, ploty, střechy apod.

KORING 401 stahnout

Multifunkční olej. Rozpouští mastné usazeniny, nečistoty a narušuje korozi. Uvolňuje zkorodované spoje. Maže. Dlouhodobě chrání proti korozi.

KORING 401-1 stahnout

Mazivo na pohyblivé součásti. Odmašťuje a rozpouští staré mastné usazeniny a nečistoty. Nanáší nové kluzné prostředky zmenšující tření. Rychle zasychá a zanechává téměř neviditelný film, který chrání před vodou a dlouhodobě před korozí. Používá se zejména na řetězy jízdních kol, ale také tam, kde je zapotřebí namazat nízko obrátkové součásti bez tvorby mastného povrchu zachycujícího prach.

KORING 401-3 stahnout

Mazivo na vysoko obrátkové pohyblivé součásti. Odmašťuje a rozpouští staré mastné usazeniny a nečistoty. Nanáší nové kluzné prostředky zmenšující tření. Rychle zasychá a zanechává téměř neviditelný film, který chrání před vodou a dlouhodobě před korozí. Používá se zejména na řetězy motocyklů, ložiska, ale také tam, kde je zapotřebí namazat bez tvorby mastného povrchu zachycujícího prach.

KORING 751-1 stahnout

Odstraňovač vodního kamene pro domácnost. Je plně biologicky odbouratelný. Vytváří bohatou pěnu, která se po čase spláchne i s rozpuštěným znečištěním. Odstraňuje nejen vodní kámen, ale také zbytky jiných domácích nečistot. Dezinfikuje.

KORING 762-6 stahnout

Prostředek na odstraňování nalepeného hmyzu.

KORING 792-7 stahnout

Kokpitový čistič aero. Čistí a regeneruje plasty. Chrání před vodou a usazováním prachu nebo jiných nečistot. Nejčastěji se používá pro ochranu a snížení odporu u kabin a ploch letadel a lodí. Také pro ochranu kovových a dřevěných částí lodí.

KORING 792-8 stahnout

Regenerační prostředek na plasty. Čistí, umývá, regeneruje a dlouhodobě chrání plasty před prachem a ušpiněním.

KORING 792-9 stahnout

Čisticí, ochranný a regenerační prostředek na plovoucí podlahy a lamino desky. Leštěnka s dlouhodobým ochranným účinkem proti prachu, domácím nečistotám a potravinám.

prostředky pro mezioperační i dlouhodobou expediční antikorozní ochranu

KORING 141-V stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje. Odpaří se. Dlouhodobá antikorozní ochrana na úrovni konzervačních olejů, ale bez mastného povrchu. Obvykle je nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 201 stahnout

Konzervační olej na železné kovy. I pro zámořskou přepravu.

KORING 205 stahnout

Konzervační olej na barevné i železné kovy. I pro zámořskou přepravu.

KORING 311-3 stahnout

Roztok inhibitorů koroze a pasivátorů. Používá se ředěný vodou do průmyslových praček nebo na tlakové zkoušky. Koncentrovaný na povrchy, které jsou mokré od vody, nebo u nich hrozí riziko vzniku koroze. Ve spreji na lokální nebo kusové ošetření a zakonzervování. Zastavuje bodovou a mezikrystalovou korozi.

KORING 401-4 stahnout

Konzervační vosk. Po nanesení se odpaří pomocné rozpouštědlo. Odstranitelný horkou vodou nebo průmyslovými mycími prostředky (včetně vodních). I pro zámořskou přepravu.

KORING 892-1

Vodní biologicky odbouratelný výrobek, který se používá jako formovací kluzný prostředek pro lisování a hlubokotah, i jako dlouhodobá protikorozní ochrana. Současně má silné odmašťovací účinky.

ochrana zkorodovaných konstrukcí

KORING 131-1 stahnout

Stabilizátor koroze železa. Používá se pro zastavení korozních reakcí u silných vrstev rzi, bez jejího odstranění. Místo tryskání a jiných mechanických způsobů. Chemickou reakcí vzniklý kovo-polymer dlouhodobě chrání před rozvojem další koroze. Ochrannou vrstvu je nutné překrýt nátěrovým systémem.

KORING 311-1

Roztok inhibitoru koroze, který se požívá na zastavení kontaktní, štěrbinové (spárové) koroze ve spojích a přeplátovaných místech konstrukcí.

prostředky pro muzejní konzervaci sbírkových předmětů

Pro účely muzejní konzervace lze použít a také se používá celá řada průmyslových prostředků. Například: KORING 201, KORING 205, KORING 131-1, KORING 311-3, řada mycích prostředků apod. Dále jsou uvedeny jen prostředky specielně určené pro tuto oblast.

KORING 145-M stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje jak barevné, tak i železné kovy. Odpaří se. Krátkodobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 145-K stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje jak barevné, tak i železné kovy. Odpaří se. Střednědobá antikorozní ochrana. Není nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 145-V stahnout

Velmi účinně odmašťuje a myje jak barevné, tak i železné kovy. Odpaří se. Dlouhodobá antikorozní ochrana na úrovni konzervačních olejů, ale bez mastného povrchu. Obvykle je nutné odstraňovat před finální úpravou (fosfatizace, černění, pokovení, lak, barva).

KORING 251-1 stahnout

Vodní ponorový odstraňovač koroze železa. Biologicky rozložitelný. S pasivací pro interiérové použití.

KORING 255-1 stahnout

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Tmavě zelená.

KORING 255-2 stahnout

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Modro-zelená.

KORING 255-4 stahnout

Vodní patina za studena na měděné slitiny. Žluto-zelená.

KORING 255-5 stahnout

Vodní patina za studena i za tepla na měděné slitiny. Hnědo-černá.

KORING 745-1 stahnout

Vodní odstraňovač nežádoucí patiny ze slitin mědi s konzervačním účinkem.